Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies

w serwisie internetowym www.zdrojewskiubezpieczenia.pl

1. Informacje ogólne

Polityka Prywatności oraz wykorzystania plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby zainteresowane – użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis www.zdrojewskiubezpieczenia.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski z siedzibą w 76-270 Ustka, ulica Walerego Wróblewskiego 6/31 NIP 8393185270, REGON364724782.

3. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski, biorąc pod uwagę poszanowanie prawa do prywatności kontaktujących się z Agencją Ubezpieczeniową – Tobiasz Zdrojewski osób zainteresowanych, przejawia dbałość o ochronę ich danych osobowych, jak również stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne mające na celu zapobieganie oraz ingerencję w prywatność osób zainteresowanych przez osoby trzecie. Wszelkie działania Agencji Ubezpieczeniowej – Tobiasz Zdrojewski zostały

ukierunkowane na zagwarantowanie osobom zainteresowanym poczucia bezpieczeństwa w związku z istniejącymi przepisami prawa. W ramach przestrzegania bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych w Agencji Ubezpieczeniowej – Tobiasz Zdrojewski istnieją wewnętrzne procedury zapobiegające udostępnieniu uzyskanych danych wszelkim osobom do tego nieuprawnionym.

4. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym

oraz unikalny numer. Prowadzony przez Agencję Ubezpieczeniową – Tobiasz Zdrojewski serwis www.zdrojewskiubezpieczenia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl, gdzie zostają wykorzystane do możliwości logowania i utrzymywania sesji osoby zainteresowanej na stronie prowadzonego serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl. Nadto pliki cookies przeznaczone są do automatycznego dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji osoby zainteresowanej, jak również pliki te rozpoznają urządzenie osoby zainteresowanej, aby wyświetlić stronę.

6. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski oświadcza, iż pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w również użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

7. Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez Agencję Ubezpieczeniową – Tobiasz Zdrojewski w związku z wyrażeniem zgody przez osobę zainteresowaną, jak również w każdym przypadku na podstawie istniejących przepisów prawa, jeżeli przepisy te dają takie prawo Agencji Ubezpieczeniowej – Tobiasz Mencel jako administratorowi do przetwarzania danych osobowych, w ramach realizacji zawartej umowy pomiędzy Agencją Ubezpieczeniową – Tobiasz Zdrojewski, a osobą zainteresowaną.

8. Osoba zainteresowana,w zakresie korzystania z funkcjonalności serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl, może zostać poproszona o podanie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru telefonu, adresu i nazwy firmy, treści wiadomości kontaktowej. Podanie wyżej wymienionych danych jest wyłącznie dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż brak ich podania może powodować brak funkcjonalności korzystania z serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl w zakresie, w jakim to wynika z przeznaczenia serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl.

9. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski, poprzez serwis www.zdrojewskiubezpieczenia.pl, uzyskuje informacje o osobach zainteresowanych poprzez dobrowolne i samodzielne wprowadzanie w formularzu przez osoby zainteresowane informacji, jak również poprzez gromadzenie plików “cookies”. Wszelkie dane podane przez osoby zainteresowane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb celu wynikającego z funkcji wypełnionego formularza, w tym w celu komunikacji z osobą zainteresowaną.

10. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski oświadcza, iż wszelkie pozyskane dane osób zainteresowanych uzyskane w serwisie www.zdrojewskiubezpieczenia.pl są zgodnie z zasadami polityki prywatności oraz istniejącymi przepisami prawa. Nie zostaną w żaden sposób udostępnione osobom trzecim, jak również nie zostaną im sprzedane.

11. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski oświadcza, iż wszelkie pozyskane dane osób zainteresowanych uzyskane w serwisie www.zdrojewskiubezpieczenia.pl, a zawarte w wypełnionym formularzu osoby zainteresowanej dają możliwość do ich wglądu osobie zainteresowanej, która je tam umieściła, jak również dają prawo do ich modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych osoby zainteresowanej w dowolnym momencie, jak również prawo żądania do usunięcia zamieszczonych informacji.

12. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności oraz wykorzystania plików cookies serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl, jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa, jak również, jeżeli będzie to wynikało ze zmiany prowadzonego serwisu www.zdrojewskiubezpieczenia.pl. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uwidaczniane na stronie prowadzonego serwisu.

13. Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski oświadcza, iż w prowadzonym serwisie www.zdrojewskiubezpieczenia.pl mogą występować linki do innych stron internetowych, gdzie strony te w zakresie działania internetu działają w sposób niezależny od prowadzonego serwisu, jak również administrator Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski nie ma żadnego wpływu i w żaden sposób nie powoduje nadzorowania tych stron.

14. W związku z procesem przetwarzania informacji, osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Słupsk, dnia 10 sierpnia 2020 r.

Administrator Agencja Ubezpieczeniowa – Tobiasz Zdrojewski.