Ubezpieczenie grupowe dla Ciebie i Twoich pracowników.

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe jest umową na preferencyjnych warunkach, do której przystąpić możesz Ty, jako właściciel firmy, Twoi pracownicy oraz Wasze rodziny. Ubezpieczenie grupowe może być ubezpieczeniem na życie lub ubezpieczeniem prywatnej opieki medycznej.

Dla kogo?

Grupowe ubezpieczenie na życie oraz opieki medycznej, jest przeznaczone dla firm zatrudniających powyżej 2 pracowników w wieku 16-69 lat. 

 

Dlaczego warto?

Pracodawcy decydują się na tego typu rozwiązania z kilku powodów.

 • Zawierając ubezpieczenie grupowe w firmie oferujesz swoim pracownikom dodatkowy benefit, dzięki któremu bardziej identyfikują się z Twoją firmą.
 • Dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie jesteś zwolniony z wypłacenia odprawy pośmiertnej* w razie śmierci Twojego pracownika.
 • Ubezpieczeniem grupowym możesz objąć również siebie i swoją rodzinę.

 

*W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Elastyczne plany

Decydując się na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego pracodawca, jak i pracownicy otrzymują do wyboru schematy płatności:

 • miesięczny,
 • kwartalny,
 • roczny.

Każdy przystępujący decyduje osobno przy zawieraniu polisy, z jakiego schematu chce skorzystać.

 

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę pieniędzy ubezpieczonemu w sytuacjach takich jak śmierćwypadek czy choroba

Ogromną zaletą ubezpieczenia grupowego jest to, że zakłady ubezpieczeniowe nie wymagają wypełniania ankiety medycznej. Pracodawcy, pracownicy jak zarówno ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci, mogą przystąpić do ubezpieczenia wypełniając jedynie deklarację przystąpienia.

Opcje dodatkowe

Ubezpieczenie grupowe oferuje w standardzie szereg opcji dodatkowych, z których towarzystwo ubezpieczeń wypłaci pieniądze w określonych okolicznościach. Tymi dodatkami przeważnie są świadczenia za:

  • śmierć spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy/delegacji,
  • śmierć spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym poza pracą,
  • śmierć spowodowaną wypadkiem przy pracy/w delegacji,
  • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierć “zwykłą” (nie spowodowana wypadkiem),
  • świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  • śmierć małżonka,
  • śmierć małżonka w wyniku wypadku,
  • śmierć rodziców,
  • śmierć teściów,
  • śmierć dziecka,
  • urodzenia dziecka,
  • urodzenie martwego dziecka,
  • osierocenie dziecka,
  • zachorowanie na ciężką chorobę,
  • pobyt w szpitalu (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu),
  • gwarancja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z pracy lub przejścia na emeryturę.
Ubezpieczenie prywatnej opieki medycznej

Ten rodzaj grupowego ubezpieczenia oferuje dostęp do prywatnych usług medycznych. W zależności od tego, na jaki zakres ubezpieczenia zdecyduje się dana osoba, może w ramach ubezpieczenia prywatnej opieki medycznej skorzystać z:

 • konsultacji lekarskich,
 • zabiegów ambulatoryjnych,
 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • diagnostyki radiologicznej,
 • diagnostyki obrazowej TK i NMR,
 • diagnostyki ultrasonograficznej,
 • diagnostyki endoskopowej,
 • badań czynnościowych,
 • prowadzenia ciąży,
 • wizyt domowych,
 • szczepień ochronnych,
 • opieki stomatologicznej,
 • rehabilitacji ambulatoryjnej.

W ramach ubezpieczenia grupowego, tego typu świadczenia są bezpłatne lub z określoną zniżką – w ramach opłacanej składki ubezpieczeniowej.

 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji i przykładów z życia znajdziesz w moim artykule: (artykuł w trakcie produkcji).

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.