Ubezpieczenie OC dla firm

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla firm?

Ubezpieczenie OC dla firm jest bardzo ważnym zabezpieczeniem firmy przed stratą, spowodowaną Twoim błędem lub błędem Twoich pracowników.

Dla kogo?

Twoja firma to Twoja odpowiedzialność. Odpowiadasz za siebie, swoich pracowników i swoje produkty czy usługi. Mawiają, że na błędach człowiek się uczy. Mawiają też, że za błędy się płaci

Do różnego rodzaju wypadków często dochodzi również na skutek czyjegoś błędu lub niedopatrzenia. OC firmy uchroni Cię przed konsekwencjami takich zdarzeń.

Jeżeli chcesz uniknąć poważnych kosztów, związanych z błędami, które możesz popełnić Ty lub Twoi pracownicy, OC firmy będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie.

 

Dlaczego warto?

Na pewno dobrze zdajesz sobie sprawę, że prowadzenie firmy wiąże się nie tylko z zyskiem, ale i stratami. Wyobraź sobie sytuację do końca niezależną od Ciebie, przez którą doszło do straty w wysokości ponad 50% Twojego kapitału. Ciężko to sobie wyobrazić prawda?

Podam Ci przykład z branży gastronomicznej:

Sieć lodziarnio-kawiarni produkująca własne lody, przez przypadek wpuściła do obrotu partię lodów, które zaszkodziły konsumentom. Kilka tysięcy osób pochorowało się na skutek tego błędu, sprawa trafiła do sądu. Sąd ogłasza winnego – lodziarnię, i wyznacza kwotę kilkuset tysięcy złotych odszkodowania. Okazuje się, że lodziarnia ta posiadała dobre ubezpieczenie OC firmy. Ponieważ do wypadku doszło na skutek błędu na poziomie produkcji, zakład ubezpieczeń musiał pokryć pełną kwotę odszkodowania.

Nie wiadomo czy lodziarnia poradziłaby sobie z taką stratą. Na pewno byłaby odczuwalna a może nawet doprowadziłaby do upadku firmy. Jestem przekonany, że w tamtym momencie właściciel lodziarni nie żałował ani jednej złotówki wydanej na ubezpieczenie OC Firmy. 

 

Elastyczne plany

 • Ubezpieczenie OC firmy możesz zawrzeć jako jedną polisę, lub w ramach ubezpieczenia firmy, o którym pisałem tutaj.
 • Składkę za ubezpieczenie OC firmy możesz opłacić jednorazowo, lub w 2, 4, 6 a nawet 12 ratach.
 • Polisa jest zawierana na rok, a w trakcie jej trwania możesz nanosić na nią zmiany wraz z rozwojem swojej firmy. 

 

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC firmy należy dostosować do skali i rodzaju swojej działalności. Skonstruowanie dobrej polisy OC firmy wymaga jednak wielu przemyśleń.

Od tego jak zostanie ona zbudowana zależy finalna cena ubezpieczenia. Niestety łatwo można przepłacić wybierając zbyt obszerny zakres. Tak samo łatwo można kupić zbyt tanią polisę, ze zbyt wąskim zakresem. 

Wybór zbyt obszernego zakresu sprawi, że przepłacisz za ubezpieczenie. Jednak wybór zbyt wąskiego zakresu może doprowadzić do tego, że w razie szkody zakład ubezpieczeniowy wypłaci zbyt mało odszkodowania, lub całkowicie odmówi wypłaty. W takiej sytuacji resztę lub całość odszkodowania będziesz musiał/a pokryć z własnej kieszeni

Ubezpieczenie OC firmy może składać się z poniższych elementów. Możesz zapoznać się z nimi i zastanowić, który mógłby się sprawdzić w Twojej firmie.

 • OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia – jest to serce polisy OC firmy. Określamy w nim sumę ubezpieczenia, czyli kwotę do której zakład ubezpieczeń pokryje za Ciebie konsekwencje szkód. Może to być kwota 50 000 zł a nawet 5 mln zł. Ty wybierasz jak dużego zabezpieczenia potrzebujesz.
  • OC za produkt – bez tego dodatku lodziarnia, którą podawałem wcześniej za przykład nie otrzymałaby odszkodowania. Dodatek ten jest wręcz obowiązkowy dla firm produkcyjnych. To z niego wypłacane są pieniądze za szkody wyrządzone Twoim produktem.
  • Rozszerzenie zakresu terytorialnego – obowiązkowe, jeśli prowadzisz działalność poza granicami Polski.
  • OC pracodawcy – bez tego dodatku polisa nie pokryje szkód wyrządzonych Twoim pracownikom, na skutek Twojego niedopatrzenia.
  • OC najemcy nieruchomości – jeśli wynajmujesz nieruchomość, szkody wyrządzone przez Ciebie lub pracowników w takiej nieruchomości zostaną pokryte z tego dodatku.
  • OC najemcy ruchomości – jeżeli wynajmujesz ruchomości, czyli wszelkiego rodzaju sprzęt lub wyposażenie, tym dodatkiem obejmiesz je ochroną OC firmy.
  • OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi – tym dodatkiem rozszerzasz OC o szkody wyrządzone na rzeczach swoich klientów, które przyjąłeś/łaś w celu wykonania usługi, np. naprawy.
  • OC spedytora – dodatek tylko dla osób posiadających licencję spedytora.
  • OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia – jeśli organizujesz imprezy w ramach swojej działalności, możesz rozszerzyć swoje OC o szkody powstałe podczas takich imprez.
  • OC za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu – dodatek dla branży hotelarskiej. Dzięki niemu zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody na rzeczach wniesionych do hotelu przez Twoich klientów. (Z wyłączeniem przechowywania, np. w szatniach, pod nadzorem)
  • OC za szkody w rzeczach wniesionych do hotelu z włączeniem przechowania – np. w szatniach, pod nadzorem.
  • OC za szkody w mieniu przechowywanym – jedynie w np. szatniach, pod nadzorem.
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu – jeśli korzystasz z podwykonawców, ich szkody są objęte Twoim ubezpieczeniem, a zakład ubezpieczeniowy nie będzie wnosił o regres, czyli pokrycie kosztów przez podwykonawców.
  • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
  • OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu
 •  
  • OC najemcy nieruchomości i ruchomości 
 •  
  • OC za szkody w przechowywanych pojazdach
 •  
  • OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego 
 •  
  • OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, z włączeniem ogni sztucznych
 •  
  • OC za szkody powstałe wskutek wibracji
 •  
  • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
 •  
  • Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone w dokumentach
 •  
  • OC za szkody z tytułu zarządzania drogami
 •  
  • OC podmiotów świadczących usługi utrzymania dróg
 •  
  • OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej / autoholowania
 •  
  • OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych
 •  
  • OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
 •  
  • OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej 

 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji i przykładów z życia znajdziesz w moim artykule (artykuł w trakcie produkcji).

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.