Ubezpieczenie OC Przewoźnika (OCP)

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika?

Ubezpieczenie OC Przewoźnika jest przeznaczone dla firm transportowych. Jeżeli świadczysz usługi transportowe towarów, Ty i Twoi pracownicy odpowiadacie za przewożone dobra. 

Twoja firma transportowa odpowiada za przewożony towar w trakcie jego załadunku, transportu i rozładunku. OC Przewoźnika uchroni Cię przed konsekwencjami finansowymi, gdy dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży przewożonego towaru, który nie należy do Ciebie.

Dla kogo?

Ubezpieczenie OCP jest stworzone dla firm świadczących usługi przewożenia towarów. Jako właściciel takiej firmy doskonale zdajesz sobie sprawę ile mogą być warte przedmioty, które transportujesz. Jaka kwota by to nie była, odpowiadasz za przewożony towar.

Często możesz się spotkać z sytuacją, w której Twój kontrahent zażąda od Ciebie okazania polisy ubezpieczeniowej OCP. To dlatego, że jest świadomy ryzyka w transporcie. Twój klient chce mieć pewność, że gdy dojdzie do utraty jego towaru, sprawnie otrzyma pieniądze za uszkodzone, lub skradzione mienie. 

 

Dlaczego warto?

Jeśli podczas transportu dojdzie na drodze do wypadku z Twojej winy, lub z winy Twojego pracownika, za zniszczony ładunek będziesz musiał/a zapłacić z własnej kieszeni. To samo dotyczy jego załadunku, rozładunku oraz kradzieży z włamaniem czy rabunku.

Dzięki ubezpieczeniu OC Przewoźnika za zniszczony lub skradziony towar zapłaci firma ubezpieczeniowa.

 

Elastyczne plany

 • Składkę za ubezpieczenie OC Przewoźnika możesz opłacić jednorazowo, lub w 2, 4, 6 a nawet 12 ratach.
 • Polisa jest zawierana na rok, a w trakcie jej trwania możesz nanosić na nią zmiany wraz z rozwojem swojej firmy. 
 • Za rozłożenie składki na raty mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

 

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC przewoźnika nie jest specjalnie skomplikowane. Jego najważniejszą częścią jest określenie sumy ubezpieczenia. Czyli kwoty odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ty określasz tę kwotę, a od jej wysokości w dużej mierze zależy składka do zapłaty. 

Sumę ubezpieczenia OCP należy określić na podstawie towarów, jakie przewozi Twoja firma. Jeżeli jednorazowo przewożony towar jest wart 500 000 zł, to należałoby się ubezpieczyć na sumę ubezpieczenia w wysokości przynajmniej 500 000 zł. 

Przykład: Jeżeli ubezpieczysz się na 100 000 zł, a w wypadku na drodze doszłoby do pożaru twojego pojazdu, który spłonąłby razem z przewożonym towarem o wartości 300 000 zł, to z polisy OCP wypłacono by jedynie do 100 000 zł odszkodowania zgodnie z ustaloną przez Ciebie sumą ubezpieczenia.

Po określeniu sumy ubezpieczenia, możesz rozszerzyć zakres polisy o poniższe klauzule dodatkowe.

 • Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez przewoźnika.
 • Kabotaż na terenie Niemiec.
 • Kabotaż na terenie UE z wyłączeniem Niemiec.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych.
 • Rozbój.
 • Przewóz żywych zwierząt.
 • Przewóz leków.
 • Szkody w paletach, platformach i kontenerach.
 • Koszty utylizacji.
 • Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi.
 • Koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu.
 • Przewóz towarów przyjętych przez ubezpieczonego do przewozu przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.
 • Transport pojazdów używanych.
 • Transport pojazdów uszkodzonych.
 • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • Przewóz żywych zwierząt – załadunek, wyładunek, zaduszenie.
 • Zniesienie prawa do regresu.
 • Przewóz ładunków ponadgabarytowych.
 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego.

 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji, opisów klauzul i przykładów z życia znajdziesz w moim artykule (artykuł w trakcie produkcji).

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.