Ubezpieczenie OC Zawodowe

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowe? (OC Zawodowe)

Ubezpieczenie OC Zawodowe to ochrona konsekwencji Twoich działań związanych z wykonywanym zawodem, który wymaga prowadzenia działalności gospodarczej.

Adwokaci, architekci czy brokerzy doskonale wiedzą jak ważne jest to ubezpieczenie, jednak jest o wiele więcej zawodów, które możesz nim objąć.

Dla kogo?

Ubezpieczenie OC Zawodowe jest przeznaczone dla osób, które obawiają się konsekwencji finansowych wynikających z błędów, które mogą popełnić podczas wykonywania swojego zawodu.

Najprostszym przykładem jest Architekt. Jego błąd może kosztować go bardzo wiele. Niestety jest cały szereg tego typu zawodów i każdy niesie za sobą inne ryzyko. 

Z ubezpieczenia OC Zawodowe możesz skorzystać, jeśli wykonujesz jeden z poniższych zawodów. Zawody są ułożone alfabetycznie. Zobacz czy znajdziesz swój.

 • Adwokat
 • Agent
 • Architekt
 • Broker
 • Detektyw
 • Doradca podatkowy
 • Doradca restrukturyzacyjny (Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca)
 • Farmaceuta
 • Fizyk medyczny
 • Geolog
 • Inżynier budownictwa
 • Inżynier kontraktu
 • Kancelaria prawna
 • Komornik sądowy
 • Lekarz weteryarii
 • Notariusz
 • Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
 • Pośrednik transakcyjny
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Pracownia projektowania budowlanego
 • Przedsiębiorca prowadzący obsługę kadrowo – płacową
 • Przedsiębiorca wykonujący określone czynności doradztwa podatkowego
 • Psycholog
 • Radca prawny
 • Rzecznik patentowy
 • Rzeczoznawca do spraw BHP
 • Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Rzeczoznawca majątkowy – biegły sądowy
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik weterynarii
 • Tłumacz
 • Urbanista
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Zarządca nieruchomościami

+ inne, niewymienione zawody za zgodą zakładu ubezpieczeń.

 

Dlaczego warto?

Zawierając polisę ubezpieczenia OC zawodowe przenosisz ryzyko popełnienia błędu w swoim zawodzie na zakład ubezpieczeń. 

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czy w Twoim zawodzie jest coś, czego się obawiasz? Jakie sytuacje mogą Ci się przytrafić i ile mogą Cię one kosztować? Jeśli znajdziesz choć jedną sytuację, która mogłaby Cię pogrążyć finansowo, warto przemyśleć zakup takiego ubezpieczenia.

 

Elastyczne plany

 • Składkę za ubezpieczenie OC Zawodowe możesz opłacić jednorazowo, lub w 2, 4, 6 a nawet 12 ratach.
 • Polisa jest zawierana na rok, a w trakcie jej trwania możesz nanosić na nią zmiany wraz z rozwojem swojej firmy. 
 • Za rozłożenie składki na raty zakład ubezpieczeń może pobierać dodatkowe opłaty.

 

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC Zawodowe dzielimy na dwa rodzaje, obowiązkowe i dobrowolne nadwyżkowe. 

 

Obowiązkowe

Wiele zawodów, takich jak lekarz weterynarii, architekt czy radca prawny, wymaga zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC Zawodowe. Weźmy za przykład architekta. Każde ubezpieczenie obowiązkowe musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dokument szczegółowo określa sumę minimum 50 tyś. euro na jedno zdarzenie, dlatego niezależnie od towarzystwa ubezpieczeń na które się zdecydujesz, zakres ochrony musi spełnić ten warunek.

Pamiętaj, że suma w euro na jedno zdarzenie oznacza, że gdy na skutek Twojego błędu przekroczysz tę kwotę, resztę zapłacisz z własnej kieszeni. 

 

Dobrowolne nadwyżkowe

Dla dodatkowej ochrony możesz zawrzeć ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne nadwyżkowe, dzięki któremu powiększysz sumę ubezpieczenia tak, aby dawała Ci większą gwarancję bezpieczeństwa. 

 

Klauzule dodatkowe

Ubezpieczenie OC Zawodowe możesz rozszerzyć dodatkowo o poniższe klauzule.

 • Klauzulę rezygnacji z roszczeń regresowych 
 • Klauzula dodatkowych kosztów prawnych (ponad sumę ubezpieczenia)
 • Rozszerzenie zakresu terytorialnego (jeśli wykonujesz swój zawód poza granicami Polski)
 • Klauzula szkód wyrządzonych przez podwykonawców bez prawa do regresu
 • Klauzula zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów
 • Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną

 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji i przykładów z życia znajdziesz w moim artykule (artykuł w trakcie produkcji).

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.