Ubezpieczenie upraw

Czym jest ubezpieczenie upraw?

Rolnictwo to ciężka branża. W swojej karierze zawodowej miałem okazje poznać ją nieco bliżej. Najbardziej przeraża mnie jej losowość. Trzeba włożyć mnóstwo czasu, wysiłku, i pieniędzy, aby na koniec pozostawić wszystko losowi – pogodzie, od której zależy Twój zysk lub strata po żniwach. 

Ubezpieczenie upraw jest niczym innym, jak dodatkową ochroną Twojego zysku

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie upraw pomoże Ci zniwelować ryzyko straty finansowej w Twoim gospodarstwie rolnym, zabezpieczając Cię przed konsekwencjami złych warunków atmosferycznych.

Jeśli nie chcesz, aby los Twoich upraw zależał głównie od pogody, ubezpieczenie upraw może Cię zainteresować.

 

Dlaczego warto?

Rolnik pobierający płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, zgodnie z ustawą jest zobowiązany ubezpieczyć przynajmniej 50% swojego areału od przynajmniej jednego ryzyka ubezpieczeniowego.

Za niespełnienie tego warunku grozi kara w wysokości 2 euro od 1 ha, płatna na rzecz gminy zamieszkania/siedziby rolnika. Oczywiście wielu rolników do dziś nie ubezpiecza swoich upraw i wielu z nich nie słyszało nawet o tego typu sankcjach. 

Ubezpieczając swoje uprawy nie dość, że spełniasz swój “obowiązek”, to odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia trafia do Twojej kieszeni. Co więcej, ubezpieczenie upraw jest również dotowane z budżetu państwa w wysokości 65% składki.

 

Ubezpieczając uprawy:

 • spełniasz obowiązek, jeśli uzyskałeś/łaś płatności bezpośrednie do gruntów rolnych,
 • otrzymasz pełne odszkodowanie z tytułu polisy,
 • płacisz jedynie 35% składki należnej za Twoje ubezpieczenie.

 

Elastyczne plany

 • Ubezpieczenie upraw możesz opłacić jednorazowo, lub w 2, 4, 6, a nawet 12 ratach.
 • Bardzo często otrzymujesz też możliwość skorzystania z planu “Elastycznego“, dzięki któremu sam decydujesz, w jakim terminie chcesz opłacić kolejne raty.
 • Za rozłożenie składki na raty zwykle nie pobiera się dodatkowych opłat.

 

Warunku ubezpieczenia

Ubezpieczenie upraw możesz zawrzeć tylko 2 razy w roku – wiosną i jesienią. Czas, jaki masz na podpisanie polisy zależy od tego, jak dużym budżetem dysponują w danym roku towarzystwa ubezpieczeniowe.

Przeważnie trwa to do 3 miesięcy, lecz mieliśmy już sezony, w których ze względu na niewielki budżet z państwa, rolnicy mieli zaledwie 40 minut na podpisanie umów. Ci, którzy nie zdążyli nie mogli już się ubezpieczyć z 65% dotacją.

Uprawy należy ubezpieczać po zasianiu, lub przed zasiewem na podstawie tak zwanego planu zasiewów. Jeżeli akcja ubezpieczeń rolnych ruszyła w marcu, a ty planujesz koniec zasiewów na początek maja, możesz nie zdążyć z ubezpieczeniem swoich upraw. Wtedy przydatny jest właśnie plan zasiewów, na podstawie którego możesz wykupić polisę wcześniej.

 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenie upraw możesz dostosować pod swoje potrzeby. To ty decydujesz, od jakich ryzyk chcesz się uchronić i w jakim zakresie. Poniżej znajdziesz listę ryzyk, od których możesz się ubezpieczyć.

Najczęściej wybierane:
 • gradobicie,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania (tylko jesienią),
 • ogień.
Dodatkowe:
 • susza,
 • powódź,
 • deszcze nawalne,
 • huragan,
 • uderzenie piotruna,
 • lawina,
 • obsunięcie się ziemi.

 

Zakres ryzyk

Po wybraniu ryzyk które Cię interesują koniecznie dopytaj o zakres. Chodzi o trzy rzeczy: udział własny w szkodziefranszyzę integralną i limit odpowiedzialności.

 • Udział własny najczęściej stosuje się w wysokości 10%, oznacza to, że Twoje odszkodowanie zostanie pomniejszone o 10% z danej działki rolnej. Za opłatą dodatkowej składki możesz znieść udział własny do poziomu 0%.
 • Franszyza integralna również liczona w procentach. Jest to poziom, od którego zakład ubezpieczeniowy w ogóle bierze odpowiedzialność za szkodę. Zwykle wynosi ok. 10% lecz im mniej, tym lepiej. Na przykład, jeżeli szkoda (np. pożar) obejmie 9% działki rolnej przy franszyzie integralnej 10%, to odszkodowanie się nie należy. Szkoda musiałaby pokryć przynajmniej 10% Twoich upraw z danej działki rolnej, żeby odszkodowanie zostało w ogóle wypłacone.
 • Limit odpowiedzialności jest stosowany tylko przy ryzyku ujemnych skutków przezimowania. Jest to poziom liczony w procentach i określa odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Najczęściej jest na poziomie 10, 15, 18 lub 25% do wyboru. Im większy procent, tym lepiej. Na przykład, jeżeli mamy limit odpowiedzialności na poziomie 25%, oznacza to, że na danej działce rolnej zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę do 25% sumy ubezpieczenia danej działki rolnej, gdy dojdzie do ujemnego przezimowania roślin. 

 

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz w moich artykułach:

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.