OC w życiu prywatnym

Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Czy spotkała Cię kiedyś sytuacja, w której wydarzyło się coś przypadkowo, a mimo to odpowiedzialność za to zdarzenie spadła na Ciebie?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym to nic innego, jak przeniesienie Twojej odpowiedzialności za różne zdarzenia, na firmę ubezpieczeniową.

Dla kogo?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest dla osób, które chciałyby uniknąć niespodziewanych wydatków w związku ze zdarzeniami losowymi, za które finalnie odpowiadają.

 

Dlaczego warto?

Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny – umyślne i nieumyślne. Niestety jesteśmy także odpowiedzialni za swoje niepełnoletnie dzieci, zwierzęta domowe czy też majątek.

 • Jeśli Twoje niepełnoletnie dziecko lub zwierzę wyrządzi komuś szkodę, to właśnie Ty będziesz musiał/a za to zapłacić.
 • Jeśli w Twoim mieszkaniu pęknie rura i woda zaleje mieszkanie sąsiada, to również Ty będziesz musiał/a za to zapłacić.

Posiadając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, tego typu szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, a Twój budżet nie zostanie nadwyrężony.

 

Elastyczne plany

 • Tego typu ubezpieczenie możesz rozłożyć na dogodne raty – 2, 4, 6 a nawet 12 rat.
 • Umowę ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możesz także zawrzeć w ramach ubezpieczenia nieruchomości.
 • Za rozłożenie składki na raty mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

 

Warunki ubezpieczenia

Jakość Twojego OC w życiu prywatnym zależy od tak zwanej sumy ubezpieczenia, którą samodzielnie określasz. Suma ubezpieczenia to kwota, do której zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie w razie zaistniałej szkody. Może to być 50 000 zł, a nawet 1 000 000 zł i więcej. Od sumy na jaką się ubezpieczasz oczywiście zależy finalna cena Twojej polisy. Warto jednak ustalić tę sumę tak, aby w całości mogła pokryć szkody, których się obawiasz.

 

Po określeniu sumy ubezpieczenia masz do wyboru kilka dodatków, tak zwanych klauzul dodatkowych.

  • Rozszerzenie zakresu terytorialnego (ta klauzula rozszerza zakres działania OC w życiu prywatnym, nawet na teren całego świata. Bez tej klauzuli ubezpieczenie działa jedynie na terenie Polski).
  • Szkody wyrządzone najemcy (jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, którą wynajmujesz, dzięki tej klauzuli Twój najemca otrzyma odszkodowanie, jeśli dojdzie do szkody spowodowanej np. Twoim niedopatrzeniem).
  • Szkody powstałe w mieniu najmowanym (jeśli to Ty najmujesz mieszkanie od kogoś, dzięki tej klauzuli ubezpieczyciel zapłaci za szkody wyrządzone przez Ciebie).
  • Szkody wyrządzone przez posiadane psy agresywne (ta klauzula jest bardzo istotna, jeżeli posiadasz psa rasy agresywnej. Na przykład w Niemczech, tego typu ubezpieczenie jest obowiązkowe).
  • Szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania koni.
  • Szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania małych jednostek pływających (np. kajaków, rowerów wodnych).
  • Szkody wyrządzone pojazdem nieobjętym obowiązkowym OC komunikacyjnym (dotyczy pojazdów, które nie wymagają rejestracji jak np. tzw. Melexy).
  • Szkody powstałe z tytułu uczestnictwa w polowaniach.
  • Szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania broni (broń rozumiana jako: palna, ASG, PaintBall, myśliwska itp.).

 

Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz w moim artykule (artykuł w trakcje produkcji).

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

 

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.