Ubezpieczenie OC Medyczne

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Medyczne? (OC Medyczne)

Ubezpieczenie OC Medyczne to ochrona konsekwencji Twoich działań, związanych z wykonywanym zawodem medycznym. 

Podanie złego leku, błędna diagnoza czy uszkodzenie ciała podczas fizjoterapii – za tego typu błędy możesz słono zapłacić. Tutaj pokażę Ci, jak zabezpieczyć się na wypadek tych sytuacji. 

Dla kogo?

Ubezpieczenie OC Medyczne jest dla osób, które obawiają się konsekwencji finansowych wynikających z błędów popełnionych podczas wykonywania swojego zawodu medycznego.

Ubezpieczenie OC Medyczne jest przeznaczone dla:

 • szpitali,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • aptek,

oraz

 • podmiotów leczniczych,
 • świadczeniodawców niebędących podmiotem leczniczym,
 • i innych podmiotów leczniczych.

 

Dlaczego warto?

Zawierając polisę ubezpieczenia OC Medyczne, przenosisz ryzyko popełnienia błędu w swoim zawodzie na zakład ubezpieczeń. 

Pacjenci i ich rodziny potrafią być bardzo roszczeniowi. Gdyby doszło do sytuacji np. uszkodzenia ciała podczas fizjoterapii, poszkodowany pacjent w sądzie mógłby uzyskać naprawdę atrakcyjne odszkodowanie, które w pełni zapłacisz z własnej kieszeni. Posiadając OC Medyczne unikniesz takich sytuacji, a odszkodowanie dla pacjenta pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pozwoli Ci to swobodniej pracować w zawodzie i zwiększy wiarygodność wśród Twoich pacjentów. 

 

Elastyczne plany

 • Składkę za ubezpieczenie OC Medycznego możesz opłacić jednorazowo, lub w 2, 4, 6 a nawet 12 ratach.
 • Polisa jest zawierana na rok, a w trakcie jej trwania możesz nanosić na nią zmiany. 
 • Za rozłożenie składki na raty zakład ubezpieczeń może pobierać dodatkowe opłaty.

 

Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC Medyczne dzielimy na dwa rodzaje: obowiązkowe i dobrowolne nadwyżkowe. 

 

Obowiązkowe

Wiele zawodów, takich jak lekarz, fizjoterapeuta czy położna, wymaga zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC Zawodowe. 

W przypadku fizjoterapeuty, każde ubezpieczenie obowiązkowe musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dokument szczegółowo określa sumę, minimum 50 tys. euro na jedno zdarzenie, dlatego niezależnie od towarzystwa ubezpieczeń, na które się zdecydujesz, zakres ochrony musi spełnić ten warunek określony dla danego zawodu.

Pamiętaj!: Suma w euro na jedno zdarzenie oznacza, że gdy na skutek Twojego błędu przekroczysz tę kwotę, resztę zapłacisz z własnej kieszeni. 

 

Dobrowolne nadwyżkowe

Dla dodatkowej ochrony możesz zawrzeć ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne nadwyżkowe, dzięki któremu powiększysz sumę ubezpieczenia tak, aby dawała Ci większą gwarancję bezpieczeństwa. 

Ubezpieczenie dobrowolne możesz zawrzeć również, gdy Twój zawód nie wymaga obowiązkowego OC Medycznego. 

 

Klauzule dodatkowe

Ubezpieczenie OC Medyczne możesz rozszerzyć dodatkowo o:

 • klauzulę rezygnacji z roszczeń regresowych,
 • klauzula dodatkowych kosztów prawnych (ponad sumę ubezpieczenia),
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego (jeśli wykonujesz swój zawód poza terenem Polski),
 • ubezpieczenie ochrony prawnej (czyli dostęp do fachowej porady prawnej. Zapewnienie telefonicznej pomocy prawnika, przesłanie stosownych wzorów pism, aktów prawnych, a także gwarancja pokrycia kosztów profesjonalnej opinii prawnej, reprezentacji adwokata lub radcy prawnego, w tym również kosztów sądowych).

 

Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji i przykładów z życia znajdziesz w moim artykule (artykuł w trakcie produkcji)

Oczywiście zachęcam Cię również do kontaktu przez formularz znajdujący się poniżej. Wszystko zaczyna się od rozmowy!

Pomaganie zaczyna się od rozmowy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa.
W czasie darmowych 15 minut możemy porozmawiać o wstępnych rozwiązaniach problemu, który jest obecnie dla Ciebie największy.